Kia Niro PHEV Charging Cables

Type 2 to Type 2 - 5M - 16amp - Kia e-Niro Charging Cable Type 2 to Type 2 5M 16amp (3.6kW)
Type 2 to Type 2 – 10M – 32amp (3 Phase) – Kia Niro PHEV Charging Cable Type 2 to Type 2 10M 32amp – 3 Phase (22kW)
£202.99 Inc. VAT
Type 2 to Type 2 - 5M - 16amp - Kia e-Niro Charging Cable Type 2 to Type 2 5M 16amp (3.6kW)
Type 2 to Type 2 – 10M – 16amp – Kia Niro PHEV Charging Cable Type 2 to Type 2 10M 16amp (3.6kW)
£156.99 Inc. VAT
Type 2 to Type 2 - 5M - 16amp - Kia e-Niro Charging Cable Type 2 to Type 2 5M 16amp (3.6kW)
Type 2 to Type 2 – 5M – 32amp (3 Phase) – Kia Niro PHEV Charging Cable Type 2 to Type 2 5M 32amp – 3 Phase (22kW)
£162.99 Inc. VAT
Type 2 to Type 2 - 5M - 16amp - Kia e-Niro Charging Cable Type 2 to Type 2 5M 16amp (3.6kW)
Type 2 to Type 2 – 5M – 32amp – Kia Niro PHEV Charging Cable Type 2 to Type 2 5M 32amp (7.4kW)
£137.99 Inc. VAT
Type 2 to Type 2 - 5M - 16amp - Kia e-Niro Charging Cable Type 2 to Type 2 5M 16amp (3.6kW)
Type 2 to Type 2 – 10M – 32amp – Kia Niro PHEV Charging Cable Type 2 to Type 2 10M 32amp (7.4kW)
£178.99 Inc. VAT
Type 2 to Type 2 - 5M - 16amp - Kia e-Niro Charging Cable Type 2 to Type 2 5M 16amp (3.6kW)
Type 2 to Type 2 – 5M – 16amp – Kia Niro PHEV Charging Cable Type 2 to Type 2 5M 16amp (3.6kW)
£124.99 Inc. VAT
Type 2 to Type 2 - 5M - 16amp - Kia e-Niro Charging Cable Type 2 to Type 2 5M 16amp (3.6kW)
3 Pin to Type 2 – 10M – Kia Niro PHEV Charging Cable 3 Pin to Type 2 10M 6-12amp Adjustable (2.3kW)
£297.00 Inc. VAT
Type 2 to Type 2 - 5M - 16amp - Kia e-Niro Charging Cable Type 2 to Type 2 5M 16amp (3.6kW)
3 Pin to Type 2 – 5M – Kia Niro PHEV Charging Cable 3 Pin to Type 2 5M 6-12amp Adjustable (2.3kW)
£249.00 Inc. VAT